Potjes inzamelen

Onze impact op het milieu beperken

Waarom kiezen we voor plastic potjes?

Glas en aluminium zijn recycleerbare materialen die kunnen worden hergebruikt, maar de CO2-voetafdruk van een glazen potje is drie keer groter dan die van een plastic potje.

We zijn ons ervan bewust dat we vandaag fossiele grondstoffen gebruiken om onze plastic verpakkingen te maken, en Les 2 Vaches wil het beter doen.

Experimenteren om te leren

Verpakkingen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40 % van het plastic dat in Europa wordt verbruikt.*

  • Plastic verpakkingen die zijn gemaakt van fossiele grondstoffen vormen een ecologische uitdaging die ook bij het grote publiek en andere stakeholders sterk leeft. Les 2 Vaches wil hier een actieve rol spelen.
  • Voor verpakkingen die we niet kunnen vermijden, werken we hard aan manieren om ze tegen 2025 voor 100 % recycleerbaar, herbruikbaar of veilig composteerbaar te maken. Voor niet-recycleerbare verpakkingen zijn we ook op zoek naar betere alternatieven.

* Plastics Recyclers Europe (2017), Blueprint for plastics packaging waste: Quality sorting and recycling.

Volop voor PLA

Vanaf april 2019 werken we aan een collectief proefproject rond een nieuwe generatie bioplastics. Alle potjes van Les 2 Vaches zijn gemaakt van PLA (polylactide), dat gemaakt wordt van plantaardig materiaal, met name rietsuiker.

Dankzij die baanbrekende keuze hoopt Les 2 Vaches in eerste instantie de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen met ongeveer 30 % te verminderen.*

* Dit zijn de resultaten van een preliminaire analyse van de impact op de CO2-uitstoot voor de hele waardeketen – van het telen van de rietsuiker tot het potje dat afval wordt – op basis van levenscyclusanalyse (LCA) van de productiefase en de analyse van de impact van het potje en van de distributieketen. Deze preliminaire analyse is gebaseerd op de hypothese dat PLA en polystyreen niet gerecycleerd worden (recyclagepercentage = 0%).

Samen op zoek naar oplossingen …

PLA heeft zich nog niet ten volle bewezen en ook bij andere nieuwe biomaterialen kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst. Daarom wil Les 2 Vaches iedereen in de waardeketen van begin tot eind verbinden, van PLA-producenten en afvalverwerkers tot milieuorganisaties, industriëlen, distributeurs, wetenschappers, innovatieve start-ups, ngo’s en consumenten, om samen te experimenteren en sneller alternatieve oplossingen te vinden.

Er bestaat nog geen structurele oplossing om de circulariteit van PLA-verpakkingen te garanderen. Er is geen selectieve ophaling van dit materiaal en het wordt in België nog niet gerecycleerd.

Zin om samen de koe bij de hoorns te vatten?

Les 2 Vaches wil alle vragen die er nog bestaan rond biomaterialen aanpakken en zo op basis van een brede samenwerking oplossingen en antwoorden formuleren voor deze uitdagingen.

Les 2 Vaches geeft het startschot voor een nieuw tijdperk van onderzoek en vrijwillige inzet, om het verpakkingsmateriaal van de toekomst te ontwikkelen dat zowel voldoet aan de eisen van de producten als aan de hoge verwachtingen van de consument.

Wie aan dit programma wil deelnemen, vindt hieronder meer informatie over ons testproject rond het hergebruik van PLA-potjes.

Testproject voor het opwaarderen van de gebruikte PLA potjes

TerraCycle® en Les 2 Vaches sluiten de handen ineen en lanceren een potjes inzamelings programma.

Vanaf 15 mei kunt u de potjes naar TerraCycle ® sturen, om zo deel te nemen aan het testproject om de gebruikte PLA potjes op te waarderen.

TerraCycle®

Nadat TerraCycle® de gebruikte potjes verzameld heeft, evalueert  evalueert het recyclagebedrijf Looplife Polymers (Despriet Gebroeders NV) de technische en economische haalbaarheid van de bestaande recyclagemogelijkheden. Zij bepalen dan – indien de volumes groot genoeg zijn – de meest efficiënte oplossing.

Looplife Polymers